A A A
 • Dyskusja w Szerokiej 28
  Dyskusja w Szerokiej 28
 • Sen chasyda
  Sen chasyda
 • Chasydzi na Grodzkiej ?
  Chasydzi na Grodzkiej ?
 • Pożegnanie
  Pożegnanie
 • Ostatnie rozmowy
  Ostatnie rozmowy
 • Ostatnie dni
  Ostatnie dni
 • 1942..
  1942..
 • (...)
  (...)

LUBLIN 2002 - " Sztetl III - Nauczycielowi z Drohobycza "

 

 

 

GALERIA AUTORSKA MICHAŁOWSKI

 

 

 

O dwóch rzeczownikach i jednym przyimku,

czyli przesłanie Pana Michałowskiego

 

 

Niech będzie zaskakująco: proponuję zacząć nie od oglądania obrazów B.M., ale od lektury tego, co w związku z nimi napisał. Czytanie zresztą, nawiasem mówiąc, jest moją podstawową profesją i w tym czuję się najlepiej. Tekst B.M. jest krótki i z pozoru małomówny – to jedynie tytuł wystawy i dedykacja. Lecz nie lekceważmy go, bo w nim zawiera się przecież autorski komentarz do tego, co zobaczymy. Dla mnie i tak tekst B.M. jest stanowczo za długi i zbyt bogaty znaczeniowo, żebym mógł go tu omówić w całości. Wybieram zatem do lektury – bardzo skrótowej – tylko jego część, drugą połowę, czyli dedykację – te dwa rzeczowniki połączone przyimkiem.

Zastanawiająca dedykacja! Niby zwyczajna i nawet dość konwencjonalna na pierwszy rzut oka. A jednak jej kształt stylistyczny i semantyka mają większe znaczenie niż się wydaje.

B.M. przy jej budowie posłużył się figurą retoryczną, która nazywa się metonimia, czyli zamiennia – zamiast imienia i nazwiska adresata wprowadził nazwę określającą jedną

z pełnionych przez niego ról. Wiadomo o kogo w tej figurze stylistycznej chodzi, wiadomo,

że w ten sposób zakamuflowany adresat był faktycznie nauczycielem w drohobyckim gimnazjum. Nie wiadomo jednak, dlaczego B.M. akurat tę jego rolę postanowił wysunąć

na plan pierwszy. Przecież to nie ona zapewniła nauczycielowi z Drohobycza miejsce w naszej pamięci! Tu tkwi tajemnica tej dedykacji. Spróbuję ją rozszyfrować, albowiem wydaje mi się,

że tu właśnie ukrywa się ciche przesłanie B.M.

Chodzi, jak sądzę, o trojaki przynajmniej sens tego „nauczycielstwa” Drohobyczanina. Najpierw – to odesłanie do skromnej jego pozycji i równie skromnego miejsca na mapie.

W tych skromnych warunkach narodziła się jego wielkość. Nie sposób oprzeć się wrażeniu,

że B.M., przypominając nam i sobie te okoliczności, wzywa także nas i siebie do wielorako pojmowanej skromności. Czytamy u Brunona Schulza: „Więcej skromności w zamierzeniach, więcej wstrzemięźliwości w pretensjach – panowie demiurdzy!” Nic dodać, nic ująć. Później

– to odesłanie do „nauczycielstwa” wszelakiego i skierowanego do nas wszystkich. Zapytajmy więc samych siebie: czy i jaką lekcję wzięliśmy od nauczyciela z Drohobycza? Zadaje nam

to pytanie B.M. przy okazji swojej wystawy. Na koniec wreszcie – to odesłanie B.M. do samego siebie. Nauczyciel z Drohobycza – wyznaje B.M. – jest także jego nauczycielem.

Każda dedykacja ustanawia jakąś więź – jest gestem łączącym. Ta dookreśla typ tej więzi dość ściśle. Cóż takiego może łączyć B.M. z B.S.?! Technika – nie. Stylistyka – nie. Nic?

Teraz musimy spojrzeć na obrazy B.M. Dostrzegam w nich dwa motywy, które dają autorowi prawo do takiej dedykacji. Jeden mniejszy, chociaż widoczny: sztetł, czyli miasto żydowskie. Drugi większy, chociaż niewidoczny: sztuka jako czynność magiczna powstrzymująca śmierć

i zagładę. Tylko w niej, w tym przedziwnym Sanatorium pod Klepsydrą, ciągle żyje to, co gdzie indziej już dawno przestało istnieć.

Tak rozumiem tekst B.M. Bądź wierny. Patrz.

 

 Prof. Władysław Panas

 


 

KULTURA 16.11.2002

W UŁAMKACH ZWIERCIADŁA

DWIE ROCZNICE BRUNONA SCHULZANadszedł ten moment! Prawie na tydzień Lublin przekształci się w światowe centrum Schulzowskie. Po rocznych przygotowaniach zrealizowana zostanie idea rzucona przez dwójkę naukowców z KUL i odbędą się największe w Europie obchody 110. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci Brunona Schulza. Zatytułowano je „W ułamkach zwierciadła”.

Inicjatorami przedsięwzięcia są dr Małgorzata Kitowska-Łysiak z Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL i prof. Władysław Panas z Katedry Teorii Literatury tejże uczelni, autor m.in. wydanej niedawno książki „Bruno od Mesjasza – Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza”. Głównym punktem jubileuszu będzie rozpoczynająca się w poniedziałek na KUL konferencja naukowa organizowana przez katedry, w których pracuje ta dwójka. Udział wezmą schulzolodzy z całego kraju, a także z Irlandii, Izraela, Jugosławii, Niemiec, Ukrainy (oczywiście także z Drohobycza), USA, Węgier i Włoch.

Przewidziano jednak bardzo dużo innych wydarzeń. Już w sobotę uwerturą do przyszłotygodniowego szczytu stanie się otwarcie wystawy „Sztetł III - nauczycielowi z Drohobycza. Malarstwo Bartłomieja Michałowskiego” w jego galerii autorskiej przy Grodzkiej 19. W niedzielę o godz. 17 w Galerii Starej BWA przy ul. Narutowicza pokazane zostaną dwie wystawy skonstruowane według pewnego Schulzowskiego klucza. W ramach jednej, zatytułowanej „W poszukiwaniu autentyku” zaprezentowane zostaną prace Stanisława Fijałkowskiego, Zbigniewa Makowskiego, Eugeniusza Muchy, Jerzego Nowosielskiego i Andrzeja Strumiłły. Druga z ekspozycji to indywidualna prezentacja twórczości Edwarda Dwurnika pt. „Drohobycz i świat”. Tego też dnia o godz. 16 w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL będzie okazja zobaczyć „Tekę drohobycką” Feliksa Lachowicza, prace ze zbiorów wrocławskiego Zakładu Ossolińskich. Wreszcie we wtorek o godz. 17.30 w Muzeum na Zamku największe wydarzenie plastyczne obchodów - wystawa prac samego Brunona Schulza pt. „Mityzacja rzeczywistości”. Udostępniło je warszawskie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

Ale to jeszcze nie wszystko. Będzie też część filmowa i teatralna. Jej producentem jest głównie Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka (ale także np. Teatr Andersena, w którym w poniedziałek gościł będzie Teatr Tetraedr z Raciborza ze „Sklepami cynamonowymi”). Filmy w Chatce pokazywane będą już od niedzieli. Przewidziano prezentację krótkich metraży Aliny Skiby i spotkanie z autorką (18.30) oraz projekcję „Sanatorium pod Klepsydrą” Jerzego W. Hasa (20.00). W kolejne dni filmy i spotkania m.in. z braćmi Stephenem i Timothym Quay oraz Rudolfem Zioło i Grzegorzem Linkowskim.

Spektakle teatralne to oprócz wspomnianych raciborzan w Andersenie, przede wszystkim „Sanatorium pod Klepsydrą” z warszawskiego Teatru Studio w reżyserii Oskarasa Korsunovasa, z Janem Peszkiem w roli głównej (wtorek, 18.00 i 20.30, ChŻ). Dopełnią programu w środę lwowska Scena-studium Galiciana z „Placem św. Trójcy. Performance o trzech końcach wg utworów Brunona Schulza” i siły nasze - Teatr Scena 6 z „Heretycką symfonią” i Lubelski Teatr Tańca z „Ku dobrej ciszy”. Sama konferencja zakończy się w czwartek. Doprawdy jest w czym wybierać.


Andrzej Molik  - KURIER LUBELSKI

 

KULTURA 18.11.2002

ELEGIA O SZTETŁ

SCHULZOWSKIE AKWARELE MICHAŁOWSKIEGOBartłomiej Michałowski, artysta, który doświadczenie zdobywał na południu Francji i długo malował akwarele rozświetlone słońcem Prowansji, od ponad dwóch lat konsekwentnie zajmuje się światem odeszłych w niebyt miasteczek żydowskich.

 

W sobotę w otwartej przed miesiącem galerii autorskiej na Grodzkiej artysta zaprezentował najnowsze prace na wystawie „Sztetł III – nauczycielowi z Drohobycza”, rozpoczynając tym samym lubelskie obchody 110. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci Brunona Schulza.

Otwarta w maju 2000 r. w kazimierskiej Galerii Bohema wystawa „Sztetł” posiadała dopisek „Miasteczko Kazimierz”. Ubiegłoroczne „Sztetł II” dopełniały słowa „Zaginione w czasie”. Wszystkie akwarele pomieszczone na tych ekspozycjach miały niemal jednolity charakter. Dominująca barwa sepii tylko przydawała nostalgicznego tonu tym – jak pisał ongiś Waldemar Odorowski – „próbom otwarcia zasłony przed nieistniejącym”. Nieistniejące to drewniana przeważnie architektura, ta zachowana śladowo i ta odtwarzana ze starych fotografii, wydobyta z archetypów, z – to określenie Władysława Panasa – powidoków. Fragmenty tych starych cykli można oglądać w głównej sali ekspozycyjnej galerii.
Michałowski mógłby po dwóch wystawach spocząć na laurach i tworzyć jedynie mutacje swych prac, bo wstrzelił się w gusta i zainteresowania odbiorców. A jednak – na szczęście! – nie zaczął odcinać kuponów od sukcesu i nową wystawą robi niezwyle interesujący i piękny krok do przodu w swych poszukiwaniach duchów przeszłości, bo wkracza w nią dramat ludzi. Złożona z 16 prac ekspozycja dzieli się na dwie części. Ważniejsza jest ta dedykowana mentorowi Bartka, nauczycielowi z Drohobycza, z którym nigdy nie mógł się zetknąć osobiście, ale wystarczyły nauki czerpane z twórczości autora „Sklepów cynamonowych”. Ale i swobodnie, wręcz swawolnie potraktowana część dotykająca delikatnie i przewrotnie współczesności jest interesującym całości uzupełnieniem, wręcz smaczkiem towarzyskim, bo jestem pewien, że np. do sportretowanych w Szerokiej red. Józefczuka, podcharakteryzowanego na chasyda i prof. Panasa, spiritus movens Schulzowskich obchodów, pielgrzymować będą rzesze ciekawskich.

Okazało się więc, że Bartłomiej Michałowski ma także zacięcie satyryczne i pożartować lubi oraz że potrafi żarliwie zagłębiać się w założoną niegdyś tematykę i wiedziony geniuszem Schulza docierać i do metafizycznych głębi, i do istoty tragedii tej drobiny narodu wygnanego, jaką jest jednostka, osobliwie artysta, zawsze pozostający summą nadwrażliwości. Już wprowadzający w wystawę obraz „Ostatnie rozmowy” uderza jak wieść zapowiadająca zagładę lub ów dzień śmierci mistrza zaklęty w chłodne barwy akwareli.
Michałowski dotarł do jednego z postawionych sobie celów: znalazł najlepsze malarskie środki wyrazu na przedstawienie tego, co może już wyłącznie funkcjonować w pamięci ludzkiej. Mistrz Schulz musi na to spoglądać z uznaniem z oddalenia lepszej Ulicy Krokodyli. Jestem tego pewny.

Andrzej Molik  - KURIER LUBELSKI


 


 

 • Dialektyka cieni i światła- Monika Kulesza

  Dialektyka cieni i światła

   

  „W szczególności sztuka może nam dać jakby w miniaturze i tylko w dalekim odblasku

  to, czego nie możemy osiągnąć w codziennym, realnym życiu: spokojną kontemplację jakości metafizycznych” – te słowa Romana Ingardena mogłyby być tłem do rozważań nad malarstwem Bartłomieja Michałowskiego. W jego dziełach ocieramy się bowiem nieustannie o przedziwną metafizykę nieistniejących już miasteczek...

 • Prawda spowita w ciszę - Grzegorz Józefczuk

  Prawda spowita w ciszę

   

  W akwarelach Bartłomieja Michałowskiego ludzie ledwie się pojawiają, spowici w deszcz, wiatr i niepokojące światło, ujęci w ramy bram i ulic wiodących donikąd. Ten świat z obrazów milczy, jest bezgłośny, zamknięty w ciszy... W ciszy przeszłości