A A A
  • Jakov czytający Księgę
    Jakov czytający Księgę

KURIER LUBELSKI 31.05.2008

LUBELSKIE AKCENTY SCHULZOWSKIEGO FESTIWALU

KULTURA 31.05.2008

 

Dziś kończy się III Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu na Ukrainie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Arka Wyobraźni Brunona Schulza. Już tradycyjnie ma on wiele akcentów lubelskich, co nie dziwi, zważywszy na więzy łączące nasze miasto z miastem autora „Sklepów cynamonowych”.

Ekipa organizacyjna przedsięwzięcia to Wiery Meniok z Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. I. Menioka działającego przy Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. I. Franki w Drohobyczu oraz red. Grzegorz Józefczuk z lubelskiej GW. Współorganizator festiwalu – Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie – zrealizowało część zadań m.in. przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin.

Od początku festiwalu w Pałacu Sztuki mieszczącym się w legendarnej Willi Bianki czynne są indywidualne wystawy pod wspólnym tytułem „Między ilustracją a sztuką I”. Obok wielu artystów z Polski i Ukrainy, swe prace prezentują tam lublinianie Mariusz Drzewiński i Piotr Łucjan. Ten pierwszy stworzył cyklu obrazów „Figury alternatywne – Posadzki z Drohobycza”.

We wtorek w drohobyckiej nieczynnej wielkiej synagodze, zwanej choralną, najwiekszej na Ukrainie, otwarto wystawy Loli Kantor z USA i lublinianina Bartłomieja Michałowskiego. Bartek pokazuje akwarele z cyklu „Powrót”. Chodzi o symboliczny powrót do miasteczka Schulza postaci żydowskich zaludniających ulice za życia autora „Sanatorium Pod Klepsydrą”.

Notabene w Willi Bianki czynna jest też indywidualna wystawa komiksów Dietera Judta z Berlina opartych na „Sklepach cynamonowych” i innych opowiadaniach Schulza, a jej replikę można w tej chwili oglądać w Lublinie, właśnie u Bartka, w Galerii Autorskiej Michałowski przy Grodzkiej 19.

Dziś, w ostatnim dniu festiwalu, we lwowskim Teatrze Muzyczno-Dramatycznym im. Jurija Drohobycza swój inspirowany prozą i rysunkami Schulza spektakl „Ku dobrej ciszy” pokaże Lubelski Teatr Tańca. Przesycone poetycką aurą, przepiękne przedstawienie powstało do choreografii Ryszarda Kalinowskiego, który też w nim tańczy z Anną Żak.

Również dziś w drohobyckiej Galerii Obrazów odbędzie się światowe prawykonanie utworu „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, według opowiadania Brunona Schulza, z muzyką Daniela Geleya z Izraela. Na zaproszenie kompozytora partie Schulzowskiej prozy interpretować będzie Witold Dąbrowski, aktor Teatru NN, wicedyrektor Ośrodka Brama Grodzka.

TAM